Trivselregler 2015

Trivselregler 2015

2015-01-01

Nya ryttare
Är du ny ryttare och vill nyttja ridhuset, kontakta Elisabeth för att lösa ridhuskort. Tider för lektionsverksamhet ör Elisabeth och hoppträningar för Anna Emanuelsson i grupp står på hemsidan www.kyrkobacka.se . Här hittar du även information om ridläger, Pay & Jump mm, då ridhuset är uppbokat.

Ordningsregler
Ordinarie lektionsverksamhet är stängd för ryttare med ridhuskort. Vänta utanför tills lektionerna är klara.

Privatlektioner får även hållas av Lina och Ewa-Britt, det går bra att rida i ridhuset samtidigt som lektionen pågår, bara man inte stör lektionen för den som rider privat. Man får inte ha med sig egen instruktör. Ej heller låta andra ryttare rida sin häst

Hoppning
Det går bra om man ställer upp enstaka hinder, det är ej tillåtet att bygga en hel bana och ta upp hela ridhuset. Om andra elever rider samtidigt, så fråga de andra om det är okej att man hoppar och är det inte det så får man vänta. Det är viktigt att man plockar bort alla hinder och mockar efter sig. Om det står en färdigbyggd övning framme så får man inte flytta på hindren och ändra avstånd, och höjder mm:
Ställ alltid tillbaka hindren som de stod från början och samma höjd.

Ridhuset ska vara stängt och släckt senast kl.21.00
Priser 2015: Dagridhuskort 100:-/ ekipage, Månadsridhuskort 800:-/ekipage.

Ridhusavg. betalas i förskott på bg.5939-5525 el swish 0730 880212


 

 
Entos AB